Banner
İş Hukuku / Arbeitsrecht

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku alanında yılların tecrübesine sahibiz. İşveren ve işçilere, İş Hukuku alanında ortaya çıkan tüm ihtilaflı konularda danışmanlık veriyor, onları temsil ediyoruz. Ağırlıklı olarak çalıştığımız alanlar aşağıdaki gibidir:

  • İş Sözleşmesinin Feshi ve Fesihten Koruma:  Bildirimli veya bildirimsiz İş Sözleşmesinin Feshi,  Eski İş Sözleşmesinin feshedilip yeni bir iş sözleşmesi düzenlenmesi,  İş Sözleşmesinin Feshi Akdi,  Sulh Akdi, Tazminat
  • İş Sözleşmeleri:  Düzenleme, Gözden geçirme, Değişiklik yapma
  • İş İlişkisi:  Ücret, İhtar, İşverenin yönetim yetkisi, Terfi, Yeniden gruplandırma, Mobbing, İzin, Sertifika, Yeni işe yerleştirme ve Kariyer danışmanlığı
  • Toplu İş Hukuku:  İşçi temsilciliğine danışmanlık ve vekillik

 

Arbeitsrecht

Im Arbeitsrecht verfügen wir über langjährige praktische Erfahrung. Wir vertreten und beraten  Arbeitnehmer und Arbeitgeber in allen arbeitsrechtlichen Fallgestaltungen. Die Schwerpunkte unserer Tätigkeiten liegen in den Bereichen:

  • Kündigung und Kündigungsschutz:  Ordentliche und fristlose Kündigung, Änderungskündigung, Aufhebungsvertrag, Abwicklungsverträge, Abfindung
  • Arbeitsverträge:  Gestaltung, Überprüfung und Abänderung
  • Arbeitsverhältnis:  Lohn, Abmahnung, Direktionsrecht des Arbeitgebers, Umsetzung, Umgruppierung, Mobbing, Urlaub, Zeugnis, Outplacement und Karriereberatung
  • Kollektivarbeitsrecht: Betriebsverfassungsrecht, Beratung und Vertretung von Betriebsräten